/
  • YEARCHAIRMANCHAIRPERSONSECRETARYTREASURERCAPTAINVICE CAPTAIN
   1977MADALA MPHAHLELEXPETER VUNDLAIKE MATONAX
   1978MADALA MPHAHLELEXPETER VUNDLAIKE MATONAX
   1979MADALA MPHAHLELEXPETER VUNDLAA. SELEPEX
   1980MADALA MPHAHLELEXPETER VUNDLAA. SELEPEX
   1981J MDLULIXPETER VUNDLAA. SELEPEX
   1982J MDLULIXPETER VUNDLAA. SELEPEX
   1983J MDLULIXXXA. SELEPEX
   1984J MDLULI JXXXA. SELEPEX
   1985J MDLULI JXXXA. SELEPEX
   1986J MDLULIXXXA. SELEPEX
   1987MADALA MPHAHLELEXXXA. SELEPEX
   1988J MDLULIXXXA. SELEPEX
   1989J MDLULIXXXA. SELEPEX
   1990J MDLULIXXXA. SELEPEX
   1991RICHARD ELLISXS. TSHABALALAA. SELEPEX
   1992S. MOSHIDIXS. TSHABALALAT.0 DIREX
   1993S. MOSHIDIL. NGOASHENGE. TSHABALALAH. K RACHIDIV MNGQIBISAJ. MOCHE
   1994S. MOSHIDIL NGOASHENGE. TSHABALALAH. K RACHIDIV. MNGQIBISAX
   1995S. MOSHIDIDR. D. MAVUYAM. A MAKUMEH. K RACHIDIV. MNGQIBISA A. SELEPE
   1996S. MOSHIDIJ. MDLULIT. GOBAH. K RACHIDIV. MNGQIBISAA. SELEPE
   1997S. MOSHIDIXI. MELETSEXV. MNGQIBISAX
   19980. J MDLULIDR. D. MAVUYAI. MELETSEXV. MNGQIBISAC. KALMASH
   1999M. A MAKUMEMOCHELLE NOGEI. MELETSEXV. MNGQIBISAX
   2000M. A MAKUMEMOCHELLE NOGEI. MELETSEN.NYANKANEV. MNGQIBISAX
   2001M. NOYEC. KOMAPEI. MELETSEC KALMERV. MNGQIBISAG. MOTSOANE
   2002M. NOYEC. KOMAPEI. MELETSEC KALMERV. MNGQIBISAG. MOTSOANE
   2003C. KOMAPEXXXV. MNQIBISAX
   2004C. KOMAPEW.MNIKATIM. PINTOM. A MAKUMEV. MNGQIBISAX
   2005C. KOMAPEW.MNIKATIM. PINTOXV. MNGQIBISAM. MORE
   2006C. KOMAPEW.MNIKATIM. PINTOXV. MNGQIBISAM. MORE
   2007C. KOMAPEXXXV. MNGQIBISAX
   2008C. KOMAPEW.MNIKATIM. PINTOXV. MNGQIBISAX
   2009C. KOMAPEW.MNIKATIM. PINTOB. J BUTHELEZIV. MNGQIBISAX
   2010T. VUNDLAP. BALOYIM. PINTOT. LEEUWV. MAKOTIC. KALMASH
   2011T. VUNDLAP. BALOYIXXM. MOREX
   2012T. VUNDLAXXXV. MNGQIBISAX
   2013P. BALOYIS. GAMEDEXXV. MNGQIBISA J. MALEKA
   2014P. BALOYIXM. PINTOJ. MALEKAZANKOMO L. MZANKOMO
   2015C. KOMAPE xXXXXXX E LEGOETE J. MALEKA L MZANKOMO
   2016 CT NDLOVU S NYANDA E LEGOETE V MNGQIBISA J MALEKA O DAZA
   2017 CT NDLOVU S NYANDA E LEGOETE V MNGQIBISA J MALEKA O DAZA
   2018 S NYANDA S GAMEDE E LEGOETE V MNGQIBISA O DAZA
   2019 S NYANDA J NGWENYA E LEGOETE V MNGQIBISA O DAZA
   2020 S NYANDA J NGWENYA V MADIKIZA V MNGQIBISA F MODISE O DAZA